Warsztaty z cyklu zatytułowanego Procesy decyzyjne w administracji publicznej w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej realizowanego w ramach projektu Jean Monnet Module pt National Public Administration and European Integration –  NaPu/Krajowa administracja publiczna a integracja europejska – NaPu

Warsztaty z zastosowania wielokryterialnej metody podejmowania decyzji (Analytic Hierarchy Process, AHP).

AHP bazuje na werbalizowanych i następnie kwantyfikowanych opiniach ekspertów, co w warunkach szybko zmieniającego się otoczenia społeczno-polityczno-ekonomicznego ukazuje swoją wysoką użyteczność.

AHP jest teorią decyzyjną, w której struktura danego problemu zostaje przedstawiona w postaci hierarchii.

AHP jest oryginalną i najbardziej znaną teorią decyzyjną, wprowadzającą względną skalę ocen, dającą możliwość wprowadzenia priorytetów dla kryteriów ilościowych jak i jakościowych.

Podstawą do wykorzystania metody AHP są słowne opinie ekspertów, zestawy pomiarów, dane statystyczne stanowiące podwaliny do podjęcia danych decyzji. Hierarchiczna struktura problemu zawiera poziomy uszeregowane w kierunku malejącej ważności.

Elementy (kryteria, subkryteria) porównywane są parami na każdym poziomie hierarchii. Poprzez ten zabieg zostaje określona dominacja elementów jeden nad drugim. Elementy zostają łączone w pary w odniesieniu do elementów położonych na poziomie bezpośrednio wyższym. To jak ważne są kryteria określa stopień ważności alternatyw.

Poszukiwanie optymalnego podejścia do rozwiązania danego problemu decyzyjnego w ramach struktury AHP eksponuje najważniejsze czynniki determinujące dany problem.

Problem zostanie rozwiązany najczęściej z wykorzystaniem programu Super Decision.

Warsztaty odbyły się:

 • 12 maja, godz. 9.00-12.45,
 • 19 maja, godz. 9.00-12.45,
 • 26 maja, godz. 9.00-12.45.

Miejscem warsztatów był Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, sala 368.

LISTA UCZESTNIKÓW warsztatów z wykorzystania wielokryterialnej metody podejmowania decyzji AHP w ramach problematyki „Procesów decyzyjnych w administracji publicznej w Polsce i innych państwach członkowskich UE” w dniach 12,19,26 maja 2017 roku, sala 368:

Pracownicy administracji publicznej:

 1. Dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba, Dyrektor, Urząd Regulacji Energetyki Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie;
 2. Urszula Jastrzębska–Noga – główny specjalista OKR Kraków;
 3. Izabela Kozioł GZEAS Liszki;
 4. Paulina Tomczyk, Urząd Gminy Liszki;
 5. Krzysztof Grzesiak, Urząd Gminy Liszki;
 6. Ilona Hopciaś, Urząd Gminy Liszki

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 1. Dr Wojciech Maciejewski, Instytut Politologii UP im. KEN w Krakowie;
 2. Dr Karolina Mania, Instytut Politologii UP im. KEN w Krakowie;
 3. Dr Joanna Gajda, Instytut Politologii UP im. KEN w Krakowie;
 4. Dr Marta Czyżewska, Instytut Politologii UP im. KEN w Krakowie;
 5. Dr Renata Śliwa, Instytut Politologii UP im. KEN w Krakowie.

Studenci:

 1. Daria Małek, III rok administracji
 2. Piotr Kudaj, III rok administracji
 3. Katarzyna Klimek, III rok politologii